น้ำตกศรีสังวาลย์

น้ำตกศรีสังวาลย์

เป็นน้ำตกหินปูนขนาดเล็กที่มีน้ำตลอดปี ห่างจากที่ทำการประมาณ 100 ม. สายน้ำจะไหลลดหลั่นลงมาตาม หน้าผาสูงประมาณ 20 ม. จนเกิดเป็นชั้นต่าง ๆ สามชั้น แอ่งน้ำด้านหน้าน้ำตกมีน้ำใส และไม่เย็นจัดเกินไป เหมาะสำหรับ เล่นน้ำ