ถ้ำเชียงดาว

ถ้ำเชียงดาว

ชมความงามของหินงอกหินย้อย

- ค่าบำรุงคนละ 5 บาท
- ค่าคนนำทางพร้อมตะเกียง 100 บาท
- โทร. 0-5345-6442, 0-1472-8969เป็นถ้ำใหญ่ที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม อยู่ภายในวัดถ้ำเชียงดาว  ที่ตั้งและการเดินทาง ต.บ้านถ้ำ  อ.เชียงดาว การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว


สิ่งน่าสนใจ

ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ บางแห่งเป็นซอกเป็นหลืบ  เมื่อฉายไฟจะมีประกาย ระยิบระยับ สามารถจินตนาการเป็นรูปต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น รูปม้า ไก่ฟ้า ม่าน เป็นช่อชั้นสวยงามน่าชม  สำหรับเส้น ทางเดินชมถ้ำมีหลายทางดังต่อไปนี้
                · เส้นทางแรก คือ ถ้ำพระนอน เส้นทางนี้ยาว 360 ม. มีไฟฟ้าตลอดเส้นทาง
                · เส้นทางที่ 2 คือ ถ้ำแก้ว ถ้ำน้ำ ยาว 734 ม.
                · เส้นทางที่ 3 คือ ถ้ำมืด  ถ้ำม้า ยาว 735 ม. สองเส้นทางหลังนี้ไม่มีไฟฟ้า ถ้าต้องการเดินชมจะมีคนนำทาง  และตะเกียงให้