ห้องสัมมนา / Seminar Room

ห้องสัมมนา / Seminar Room

ห้องสัมมนาการขนาดใหญ่ เหมาะเป็นสถานที่สำหรับงานจัดสัมนา สามารถรองรับลูกค้าได้ 200 ท่าน ล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศของอ่างน้ำธรรมชาติและขุนเขาที่สวยงาม