บ้านอิงดอย / Bann Ing Doi

บ้านอิงดอย / Bann Ing Doi

เป็นบ้านช้นเดียว 1 หลังชั้นเดียว มี 3 ห้อง มีชานหน้าบ้าน รองรับการพักผ่อนและจัดกิจกรรมภายใน หมู่คณะ ภายใต้ความร่มรื่นของเงาไม้ ภายในบ้านมีสิ่งอำนวยความสะดวกคอยบริการอย่างครบครัน

Bann Ing Doi (Mountain based home)- a one storey house with front balcony with 3 rooms. Support recreation and group activities under the shadows of tropical trees. Full home facilities.